Numer (13) 3/2012

Streszczenie
Abstracts
1. Małgorzata Bartnicka
Czas letni w przepisach
Daylight Saving Time (Summer Time) in legislation
2. Inez Horba, Jarosław Szewczyk
Ceramika zastosowana w budownictwie ludowym jako cenne dziedzictwo kultury materialnej w podlaskiej gminie Czarna Białostocka
Ceramics in vernacular building, as the precious element of cultural heritage of the Czarna Białostocka commune in the region of Podlasie
3. Robert Misiuk
Struktura sieci obiektów służb leśnych w nadleśnictwach Czarna Białostocka oraz Supraśl
Structure of the forest staff settlement network in Czarna Białostocka and Supraśl forest districts
4. Agata Szmitkowska
Aleja Pochodów – reprezentacyjna arteria nowego, socrealistycznego miasta Białystok
Parade Avenue – a representative thorouhfare of a new socialist city of Bialystok