Numer (28) 2/2016

Streszczenie
Abstracts
1. Bartosz Czarnecki
Paradygmat zrównoważonego rozwoju kontra fajerwerki globalizacji
Sustainable development paradigm vs. fireworks of globalization
2. Małgorzata Dolistowska
Konkurs na kościół Św. Rocha w Białymstoku. Idea świątyni i projekty jej realizacji a główne nurty stylistyczne w architekturze sakralnej II Rzeczypospolitej
Architectural competition for St. Roch’s Church in Bialystok in the context of religious architecture during the interwar period in Poland
3. Romuald Loegler
Tworzenie architektury – od wolnej myśli do skonsolidowanej formy Creating architecture – from independent idea to consolidated form
4. Jarosław Szewczyk
Budynek utkany, czyli o plecionce jako tworzywie architektury
A woven building: or, is Architecture Inherently associated with wattle?