Numer (37) 3/2018

  Streszczenie
Abstracts
1. Agata Antoniuk, Elżbieta Dworakowska, Jarosław Szewczyk
  Inwentaryzacja domu wiejskiego we wsi Ploski w gminie Bielsk Podlaski
Inventory drawings of a country house in Ploski, Bielsk Podlaski commune, n-e Poland
2. Tomasz Dziubecki
  Malarstwo monumentalne Kazimierza Bieńkowskiego (1907-1993) w kościołach Pomorza Zachodniego. Przyczynek do dziejów architektury wnętrz sakralnych
Art of Kazimierz Bieńkowski (1907-1993) in West Pomerania. A contribution to history of ecclesiastical interior design
3. Agata Kozikowska
  Kształtowanie form mebli o wspornikowo-ramowych schematach statycznych
Shaping furniture forms of cantilever and frame static schemes
4. Andrzej Tokajuk
  Architektura i problemy przestrzenne wysokościowych budynków mieszkalnych zrealizowanych w Polsce w okresie transformacji (analiza na wybranych przykładach)
Architecture and spatial problems of residential high-rise buildings constructed in Poland during transformation period (analysis based od chosen examples)