Numer (45) 3/2020

1. Vaiva Balvočienė
Evaluation of urban catalysts through history
DOI: 10.24427/aea-2020-vol12-no3-01

2. Kajetan Sadowski
Konstrukcje magnetyczne jako kontynuacja wizji architektury efemerycznej Richarda Buckminstera Fullera
Magnetic Structures as a continuation of vision of efemeric architecture by Richard Buckminster Fuller
DOI: 10.24427/aea-2020-vol12-no3-02