Numer (46) 4/2020

1. Małgorzata Bartnicka
Lilly Reich cz. 2 – Próba odtworzenia programu nauczania projektowania wnętrz w Bauhausie (1932-1933) na podstawie głównych cech twórczości L. R.
Lilly Reich part 2: A short study of selected projects by Lilly Reich included in the study program of Interior Design course in Bauhaus (1932-1933)
DOI: 10.24427/aea-2020-vol12-no4-01

2. Krystyna Januszkiewicz, Karol G. Kowalski
Modelowanie informacji budowlanych w technologii BIM – rola modelu parametrycznego
Building information modeling in BIM technology – the role of the parametric model
DOI: 10.24427/aea-2020-vol12-no4-02

Wykaz recenzentów rocznika 2020