Numer (48) 2/2021

1. Michał Domińczak
Kodeks Poundbury Middle Farm jako przykład zapisu planistycznego w praktyce Nowej Urbanistyki
The Pondbury Middle Farm Urban Code as an example of New Urbanism Planning Practice

DOI: 10.24427/aea-2021-vol13-no2-01

2. Tomasz Matusewicz
Agregatorium Czasu, Miejsca i Akcji. Europejskie Sympozjum i Wystawa: Procesy od teorii idei do realizacji formy
Agregtorium, Time, Place and Action. European Symposium and Exhibit: Processes from theory of idea to implementation of form

DOI: 10.24427/aea-2021-vol13-no2-02

3. Natalia E. Paszkowska-Kaczmarek
The Line – The Saudi-Arabian Linear City Concept as the prototype of future cities
The Line – koncepcja miasta liniowego w Arabii Saudyjskiej jako prototyp miast przyszłości

DOI: 10.24427/aea-2021-vol13-no2-03