Numer (51) 1/2022

1. Aleksandra Gosk, Agata Choszczyk, Patrycja Mróz, Paula Pietruszka, Patryk Tymoszuk,
Jarosław Szewczyk

Idea otwartych źródeł („open source”) w architekturze
Open source’ movement in architecture

DOI: 10.24427/aea-2022-vol14-no1-01

2. Bartosz Wołoszczuk, Adam Nadolny
Linearny System Ciągły Oskara Hansena w ujęciu współczesnym. Studium przypadku miasto Poznań
Contemporary take on the Linear Continuous System by Oskar Hansen. Case study of city of Poznań

DOI: 10.24427/aea-2022-vol14-no1-02