Numer (14) 4/2012

Streszczenie
Abstracts
1. Aleksander Asanowicz
Systemy rzeczywistości wirtualnej w architekturze
Virtual Reality in architecture
2. Robert Misiuk
Kształtowanie się osadnictwa leśnego na terenie Puszczy Knyszyńskiej – uwarunkowania historyczne i prawne
Creating of forest settlement in the Knyszynska Forest site – historical and legal conditions
3. Piotr Łodziński, Wojciech Niebrzydowski
Dwa budynki w Hansaviertel – modernistycznym „Mieście Przyszłości”
Two buildings in Hansaviertel – modernist „City of the Future”
4. Małgorzata Stolarewicz
Czas, parametry i architektura – komputerowe metody projektowania fasady dynamicznej budynku
Time, parameters and architecture – computer methods of creating building dynamic façade
5. Iwona Toczydłowska
Krajobraz i zabudowa wsi bawarskiej w okolicach Norymbergi
Landscape and building of the bavarian village near Nuremberg

Wykaz recenzentów rocznika 2012