Numer (18) 4/2013

Streszczenie
Abstracts
1. Aleksander Asanowicz
Projektowanie – prakseologia, heurystyka, działanie
Designing – praxeology, heuristic, action
2. Maciej Czarnecki, Grzegorz Rytel
Zagadnienia ekologii i energooszczędności w architekturze – Współczesne tendencje w projektowaniu domów jednorodzinnych
Issues of ecology and energy efficiency in architecture – Contemporary trends in design of single-family houses
3. Krystyna Januszkiewicz, Henryk Katowicz-Kowalewski
Efektywność energetyczna, eksperymenty i architektura
Energy efficiency, experiments and architecture
4. Romuald M. Loegler
Wielkie projekty a renesans miast
Great projects and renaissance of cities
5. Jadwiga C. Żarnowiecka
Indywidualne zapotrzebowanie na przestrzeń – transformacje
Individual need for the space – transformations

Wykaz recenzentów rocznika 2013