Numer (20) 2/2014

Streszczenie
Abstracts
1. Krystyna Januszkiewicz
Modern Architecture in Poland after the Communist Era. A new way forward through a Critical Regionalism
2. Piotr Łodziński, Wojciech Niebrzydowski
Podkowa nie rdzewieje – osiedle Britz w Berlinie jako przykład awangardowego zespołu mieszkaniowego wczesnego modernizmu
Horseshoe doesn’t rust – Britz estate in Berlin as an example of the avant-garde residential complex of early modernism
3. Zdzisław Pelczarski
Relacje pomiędzy psychologicznym i fizycznym ładem współczesnej przestrzeni architektonicznej
Relationships between mental and physical orders in the contemporary architectural space
4. Justyna Perkowska, Katarzyna Sawejko, Ewelina Sadowska, Aleksandra Szymańska, Jarosław Szewczyk
„Pokuć”, czyli tradycyjny kąt obrzędowy we wnętrzu wiejskiego domu mieszkalnego na Białostocczyźnie – wyniki badań z lat 2012-2013
„Pokuć”, namely, traditional ceremonial corner in home interior in the region of Białystok
5. Zenon Rychter
Iteracyjna synteza konfiguracji przestrzennych szkieletów z wykorzystaniem wirtualnego potrząsania
Iterative layout synthesis of space frames with virtual shaking