Numer (23) 1/2015

Streszczenie
Abstracts
1. Monika Bujnik
Dom wiejski we wsi gminnej Rossosz we wspomnieniach mieszkańców (komunikat naukowy)
Inhabitants’ reminiscences of a country cottage in Rossosz (a research note)
2. Beata Drągowska, Sylwia Drozdowicz, Paweł Ferdyn, Jarosław Szewczyk
Nowe wyniki badań systemów piecowo-kominowych z drugiej połowy XX wieku w wiejskich domach gminy Michałowo
The recent studies on stove systems, dated back to the 2nd half of the 20th century, in vernacular houses in Michałowo commune, N-E Poland
3. Piotr Gradziński
Przestrzeń cyfrowa – arealny nowy świat
Digital space – unreal new world
4. Monika Mularz, Aleksandra Prokopska
Proces rewitalizacji a strategia tymczasowego ożywiania przestrzeni miejskiej na przykładzie Edynburga
The revitalization process and the strategy of temporary revival of urban space on the example of Edinburgh
5. Karolina Ogrodnik
Możliwość zastosowania analizy wielokryterialnej do diagnozy procesu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym – przykład teoretyczny
The possibility of using multicriteria analysis to the diagnosis of process of local spatial planning – the theoretical example
6. Anna Agnieszka Żywicka
Zamek cesarski w Poznaniu. Przestrzeń ukształtowana kopiami – problemy interpretacyjne
Imperial castle in Poznan. Space formed from copies – interpretation problems