Numer (24) 2/2015

Streszczenie
Abstracts
1. Anna Germel
Dom przy ul. Nowomiejskiej 38 w Liwie jako przykład wernakularnych wartości w drewnianej architekturze Mazowsza (komunikat naukowy)
A House on Nowomiejska Street No. 38 in Liw – The Example of Vernacular Values in Timber Architecture of Mazovia (a research note)
2. Karol Jóźwiak
Architektura pamięci w twórczości filmowej Piera Paolo Pasoliniego
Architecture of memory in the cinema of Pier Paolo Pasolini
3. Justyna Pietrzykowska
Rola zmysłu dotyku w percepcji architektury historycznej – makieta sali jadalnej Pałacu Poznańskiego w Łodzi
The role of sense of touch in perception of historical architecture – a model of the dining room at the Poznanski Palce in Lodz
4. Anna Sołowińska
Budownictwo z polan opałowych w gminach Nur i Boguty w województwie mazowieckim
Cordwood masonry buildings in the rural communes Nur and Boguty in mazovia voivodeship
5. Agata Wereszczyńska
Statki na trawie i kropla wody – styl Streamline w architekturze i wzornictwie przemysłowym w latach trzydziestych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Europie i Polsce
Ships on the grass and a drop of water – Streamline style in architecture and industrial design in the thirties of the twentieth century in the United States, Europe and Poland