Numer (25) 3/2015

Streszczenie
Abstracts
1. Robert Bąbelek, Leszek Bednorz
Koncepcja ogrodu pionowego na budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Conception of the vertical garden on the building of Biocentrum of Poznań University of Life Sciences
2. Marta Daniszewska
Wyniki badań pieców kaflowych w domach wiejskich w gminach Siemiatycze i Dobrzyniewo duże
The results of tile stoves research in country houses in communes Siemiatycze and Dobrzyniewo duze
3. Krystyna Rybicka
Siatka (grid) Manhattanu – geometryczna wizja nowego świata według Tadeusza Mysłowskiego
Manhattan’s grid – a geometrical vision of the new world according to Tadeusz Myslowski
4. Łukasz Strzelczyk
Status dźwięku w przestrzeni publicznej
Sound status in the public space
5. Berenika Zimnoch, Jarosław Szewczyk
Uwarunkowania kulturowe a postrzeganie domu (wyniki międzynarodowych badań ankietowych w 2015 roku)
Cultural determinants of the perception of a home (the results of the international poll in 2015)
6. Janusz A. Włodarczyk
Miejskość czy wiejskość. Jak to z tym, w naszej kulturowej przestrzeni, było i jak jest?
Urban or rural. About the space of Poland, yesterday and today