Numer (26) 4/2015

Streszczenie
Abstracts
1. Agata Kozikowska
Kształtowanie form mebli o schematach swobodnie podpartych krzywych belek i wsporników przyłączonych do końców belek
Shaping furniture forms of schemes of simply supported curved beams and cantilevers attached to beam ends
2. Agata Kozikowska
Kształtowanie form mebli o schematach zakrzywionych swobodnie podpartych belek ze wspornikami przyłączonymi poza końcami belek
Shaping furniture forms of schemes of simply supported curved beams with cantilevers attached outside the ends of the beams
3. Karolina Ogrodnik
Idea miasta zwartego – definicja, główne założenia, aktualne praktyki
Compact city – definition, main assumptions, current practices
4. Aleksander Serafin
Współczesna architektura sakralna w Monachium – forma w cieniu tradycji fenomenologicznej
Contemporary sacral architecture in Munich – the form against the phenomenological tradition
5. Anna Szynkarczuk
Zieleń Za Żelazną Bramą (1965-1975). Teoria i praktyka kształtowania terenów zielonych wobec końca modernizmu
Behind the Iron Gate. Theory and praxis of Green-space creation before and after the end of Modern Movement
6. Andrzej Tokajuk
“Gry mieszkaniowe” – wybrane problemy kształtowania zabudowy mieszkaniowej w Polsce 21. wieku. Analiza krytyczna
Housing games – selected problems of housing design in 21. Century Poland. The critic analysis

Wykaz recenzentów rocznika 2015