Numer (36) 2/2018

  Streszczenie
Abstracts
1. Małgorzata Bartnicka
  Moc smugi światła. Przestrzenne instalacje świetlne i ich oddziaływanie
Power of light beam. Spatial light installations and their impact
2. Magdalena Celadyn
  Design for adaptive reuse in environmentally responsible interiors
Koncepcja adaptatywnego ponownego wykorzystania w środowiskowo odpowiedzialnym projektowaniu wnętrz architektonicznych
3. Amelia Dobrońska, Jarosław Szewczyk
  Budynki z nietypowych materiałów w gminach Ostrów Mazowiecka i Za­ręby Kościelne w polsce północno-wschodniej – wyniki poszukiwań te­renowych w 2017 roku
Buildings constructed with alternative materials in communes Ostrów Mazowiecka and Zaręby Kościelne, n-e poland – the results of field surveys in 2017
4. Agata Kozikowska
  Efficient structural forms as a result of architect and engineer collaboration