Numer (44) 2/2020

  Streszczenie
Abstracts
1. Małgorzata Bartnicka
  Lilly Reich cz. 1.
Pionierka współczesnego projektowania wystaw i wnętrz
Lilly Reich, part 1.
The pioneer of contemporary interior and exhibition design

DOI: 10.24427/aea-2020-vol12-no2-01
2. Robert Musiał
  Wieżowiec w krajobrazie naturalnym – powracająca idea
Skyscraper in natural landscape – returning idea

DOI: 10.24427/aea-2020-vol12-no2-02
3. Joanna Świerzbińska, Jarosław Szewczyk 
  Przyczynek do badań dawnej kultury architektonicznej wsi Dolistowo
Preliminary research into vernacular architectural culture of Dolistowo

DOI:10.24427/aea-2020-vol12-no2-03