Numer (9) 3/2011

Streszczenie
Abstracts
1. Katarzyna Asanowicz
Małe formy ogrodowe w strukturze miasta na przykładzie londyńskiej dzielnicy City
Small gardens in the cities: City of London case study
2. Georgui G. Baranets
Future comes when the present turns into the past: from gravitational to network spatial structures
Будущее приходит, когда настоящее становится прошлым
3. Tomasz Kruszewski
Fasada biblioteki – wybrane elementy symboliki architektury
Library façade – some symbolic elements of the architecture
4. Małgorzata Stolarewicz
Komputer jako elektroniczny partner projektowania
Computer- a digital co-author of designing