Numer (40) 2/2019

  Streszczenie
Abstracts
1. Wiktoria Kuzia
  Lustrzana architektura – studia przypadków
Mirrored architecture – case studies
DOI: 10.24427/aea-2019-vol11-no2-01
2. Romuald Loegler
  Teatr Polski w Szczecinie – Transformacja i metamorfoza
Polish Theatre in Szczecin: Transformation and metamorphosis

DOI: 10.24427/aea-2019-vol11-no2-02
3. Wojciech Niebrzydowski
  Architektura mieszkaniowa międzywojennego Kowna na przykładzie zabudowy ulicy V. Putvinskio
Residential architecture of interwar Kaunas on the example of buildings at V. Putvinskio street

DOI: 10.24427/aea-2019-vol11-no2-03
4. Karolina Boguska, Ewelina Budowicz, Jarosław Szewczyk
  Budownictwo z surowej ziemi na Sejneńszczyźnie
Earthen vernacular architecture in the region of Sejny, N-E Poland

DOI: 10.24427/aea-2019-vol11-no2-04