Numer (42) 4/2019

Streszczenie
Abstracts
1. Andrzej Kisielewski
Bauhaus i struktura siatki. Jej nowe formy i znaczenia
Bauhuaus and the grid structure. Its new forms and meanings

DOI: 10.24427/aea-2019-vol11-no4-01
2. Maciej Olenderek
Twórczość Eileen Gray a jej stosunek do idei Bauhausu
Work of Eileen Gray and Bauhaus idea

DOI: 10.24427/aea-2019-vol11-no4-02
3. Marcin Ładny, Jarosław Szewczyk
Inwentaryzacja fotograficzna drewnianego starego domu wiejskiego w Miniewiczach w gminie Zabłudów
Photo-survey documentation of an old timber-constructed house in Miniewicze, Zabłudów Commune, N-E Poland

DOI: 10.24427/aea-2019-vol11-no4-03
4. Maria Szeligowska, Jarosław Szewczyk
Dawne wsie i miasteczka o rozplanowaniu koncentrycznym w Polsce. Część 1. Diagnoza
Old radially-planed villages and towns in Poland. Part 1. A Diagnosis

DOI: 10.24427/aea-2019-vol11-no4-04

Wykaz recenzentów rocznika 2019