Numer (10) 4/2011

Streszczenie
Abstracts
1. Aleksander Asanowicz
Zrozumieć VR. geneza rzeczywistości wirtualnej
Understanding VR. Genesis of virtual reality
2. Bartosz Czarnecki
Przejawy i konsekwencje depopulacji polskich miast. Zarys problemu
Manifestations and consequences of depopulation of Polish cities. Outline of the problem
3. Jarosław Szewczyk
Nietypowe materiały budowlane – glina, gnój i domieszki – w świetle dawnego polskiego piśmiennictwa Cz. 1. Klepiska, podłogi, ściany i tynki
Non-standard building materials, such as clay, dung and admixtures, in old Polish literature Part 1. Threshing floors, floors, walls and plasterwork
4. Barbara Urbanowicz
Wpływ teorii organizacji pracy na przestrzeń biurową
Influence of organization theory on office space

Wykaz recenzentów rocznika 2011