Numer (17) 3/2013

Streszczenie
Abstracts
1. Anna P. Gawlikowska
Spaces of social influence
2. Agata Kozikowska
Forma a konstrukcja mebli. Stoły
Form and structure of furniture. Tables
3. Wojciech Niebrzydowski
Kolegium Polonijne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Przegorzałach jako przykład brutalizmu w Polsce
College of Polish Emigrants Building at Jagiellonian University in Cracow-Przegorzały as an example of brutalism in Poland
4. Ewelina Siestrzewitowska, Marzena Joanna Siestrzewitowska
Komunikacja w centrach miast. Analiza możliwości zastosowania hiszpańskiego rozwiązania komunikacji typu „La Rambla” w warunkach polskich na przykładzie Lublina
Communication in the city centres. the analysis of the possibility to apply spanish street solutions like “La Rambla” in polish conditions, with an example of Lublin
5. Jadwiga C. Żarnowiecka
Indywidualne zapotrzebowanie na przestrzeń – strefa pracy
Individual need for the space – zone of work