Numer (2) 2/2009

 

Streszczenie
Abstracts
1. Евгения Агранович-Пономарева, Александра Мазаник, Дани Агранович
Туристская Инфраструктура Через Призму Живой Воды
Tourist Infrastructure Through the Prism of Vivid Water
2. Katarzyna Asanowicz
Ewolucja elitarnej zabudowy mieszkaniowej w Moskwie – od socrealizmu do kap realizmu
Evolution of the high standard housing in Moscow, from socialist realism to capitalist realism
3. Małgorzata Bartnicka, Izabella Ullman
Wykorzystać wszystkie atuty zieleni
To really use what greenery can give us
4. Robert Idem
Wspólnota Mieszkańców – passé?
Habitants’ community – passé?
5. Maciej Kłopotowski
OW-T. betonowy potencjał
OW-T. the concrete potential
6. Piotr Łodziński
Wybrane problemy modernizacji budynków mieszkalnych z wielkiej płyty na przykładzie obserwacji osiedla Hellersdorf w Berlinie
Modernization problems of prefabricated residential buildings on the example of housing development Hellersdorf in Berlin
7. Wojciech Niebrzydowski
Przestrzeń otwarta i przestrzeń zamknięta we współczesnym mieszkaniu
Open space and closed space in modern home
8. Zdzisław Pelczarski
Antyczna geneza widowni współczesnego stadionu
Ancient origins of the contemporary stadium’s stands
9. Jarosław Szewczyk
‘Glinodrzewne’ budownictwo wiejskie na Wileńszczyźnie
Experimental stackwall building in the Vilnius region
10. Agata Twardoch
Dostępne budownictwo mieszkaniowe
Affordable housing
11. Ryszard Wilczyński
Programy odnowy wsi instrumentem zachowania i kształtowania specyfiki przestrzeni regionalnej
Rural renewal programs as instrument of preservation and forming of regional spatial specific
12. Николай Н. Власюк
Фортификационные сооружения Брестского района как объекты туризма
Fortifications of the Brest region as a tourist objects