Numer (22) 4/2014

Streszczenie
Abstracts
1. Anna Biernacka, Natalia Garwolińska, Jarosław Szewczyk
Fenomen domu wiejskiego na Podlasiu (z badań we wsi Olendy w gminie Rudka w 2014 roku)
The phenomenon of Podlasie country house (based on the surveys in Olendy, Rudka Commune, N-E Poland, in 2014)
2. Michał Chodorowski
Białostocka trasa W-Z – powstanie i następstwa w strukturze przestrzennej środmieścia Bialystok
„Route E-W” – creation and consequences in the spatial structure of city downtown
3. Halina Łapińska
Kilka uwag na temat odnowy przestrzeni miejskich na przykładzie Rynku Ruskiego i Rynku Kościelnego w Surażu
A few remarks on the recovery of urban area on the example of Ruski town square and Church town square in Suraz
4. Robert Misiuk
Zabytkowa wyłuszczarnia nasion w nadleśnictwie Czarna Białostocka – wpływ technologii na formę obiektu
Historical buildings of pine cone seeds extraction plant in Czarna Bialostocka – the impact of technology on the form of the object
5. Magdalena Remiszewska, Zuzanna Sawicka, Jarosław Szewczyk
Nowe wyniki badań wnętrz wiejskich domów mieszkalnych na Białostocczyźnie – na tle dwustuletnich badań miejscowej tradycji kształtowania przestrzeni mieszkalnej
The new results of the examination of vernacular countryside home interiors in the region of Białystok – on the background of the former (two hundred year) studies of local traditional habitation arrangements
6. Zenon Rychter
Wpływ formy przekroju poprzecznego wieżowców na efektywność ich konstrukcji
Tall building cross section shape effect on structural efficiency
7. Andrzej Tokajuk
Projektowanie bezpiecznych struktur mieszkaniowych na przykładzie Osiedla Błękitne I w Siechnicach
Design of safe habitable structures on example of Blekitne I housing estate in Siechnice

Wykaz recenzentów rocznika 2014