Numer (27) 1/2016

Streszczenie
Abstracts
1. Monika Czarkowska, Urszula Kuczyńska
Domy drzewowapienne w gminach Klukowo i Ciechanowiec na Podlasiu
Cordwood masonry houses in Klukowo and Ciechanowiec communes, Podlasie Region, N-E Poland
2. Monika Czarkowska, Urszula Kuczyńska
Domy strychulcowe w gminach Klukowo, Ciechanowiec i Brańsk na Podlasiu
Wattle-and-daub houses in Klukowo, Ciechanowiec and Brańsk communes, Podlasie Region, N-E Poland
3. Sara Doriguzzi Zordanin
Reverse Grand Tour
4. Jakub Fidor
Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania na wystawie EXPO 2015
Ecological and energy saving solutions at the universal exposition EXPO 2015
5. Eliza Goczyńska
Współczesna fabrykacja na EXPO 2015
Contemporary fabrication on EXPO 2015
6. Татьяна Ю. Кузьменко
ИnnobaЦИonnЫЙ ПoДxoД k paЗpaБotke Пpoektob ПЛanИpobkИ И ЗactpoЙkИ ПpИГopoДnЫx ceЛЬckИx ПoceЛenИЙ
Innovative approach to the developing of planning and development of suburban rural settlements
7. Joanna Lutyńska, Jarosław Szewczyk
Budynki z surowej ziemi na Suwalszczyźnie (część 1)
Earthen constructions in the region of Suwałki (part 1)
8. Marta Mroczek
Przydrożna architektura w ujęciu popkulturowym – nowa droga rozwoju w oparciu o turystykę rowerową? (część 1)
Roadside architecture in popculture – possibility of bicycle touring expansion? (part 1)
9. Monika Rogozińska, Kamila Rutkowska, Marta Szelech, Jarosław Szewczyk
Z badań domów wiejskich w gminie Michałowo
From the studies on country houses in Michałowo commune, N-E Poland
10. Milena Stettner
Wizja miasta według społeczności Kątów Wrocławskich Vision of the town according to community of Kąty Wrocławskie