Numer (30) 4/2016

Streszczenie
Abstracts
1. Aleksandra Bernatowicz
Piękno niespełnione. Idea mauzoleum Poniatowskich w warszawskich Łazienkach
Unfulfilled beauty. The idea of mausoleum of the Poniatowski family in the Warsaw Royal Łazienki
2. Katarzyna Maria Dźwigała
Piękno kościoła Hagia Sophia w Konstantynopolu jako wyraz łaski bożej dla cesarza i ludu
The beauty of the church Hagia Sophia in Konstantinople as a sign of God’s grace for the emperor and the people
3. Magdalena Maria Kurnicka, Natalia Pietrusewicz, Jarosław Szewczyk
Budownictwo z materiałów miejscowych na kilku przykładach z gminy Wysokie Mazowieckie (na pograniczu podlasko-mazowieckim)
Local materials in vernacular architecture, on examples in Wysokie Mazowieckie commune (Podlasie-Mazovia regions, n-e Poland)
4. Halina Osyhenko
Principles of architectural and landscape organization of gardens of Ukraine orthodox monastery complexes
5. Rafał Radziewicz-Winnicki
Średniowieczne kościoły drewniane w Polsce wyrazem geniuszu człowieka i obecności Boga
Medieval wooden churches in Poland as an expression of human genius and the presence of God
6. Monika Stachurska
Średniowieczna estetyka proporcji jako wyznacznik założeń prac konserwatorskich przy późnogotyckiej, haftowanej pretekście ornatu ze skarbca jasnogórskiego
The medieval aesthetics of proportion – to determine the principles of conservation of the late gothic, embroidered orphrey of a chasuble from the treasury of the Jasna Gora monastery
7. Adam Turecki
Budynek „Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych” Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej
„Energy Efficient Architecture and Renewable Energies Laboratory Building” at the Faculty of Architecture of Bialystok University of Technology

Wykaz recenzentów rocznika 2016