Numer (33) 3/2017

Streszczenie
Abstracts
1. Magdalena Bartnicka, Aneta Bogusz-Krzemień, Jarosław Szewczyk
Wzorce kształtowania wnętrza domu wiejskiego na Sejneńszczyźnie
Vernacular patterns of home interiors in the region of Sejny, N-E Poland
2. Maciej Choiński, Jarosław Szewczyk
Ozdobne pustaki betonowe na północno-wschodnim Mazowszu
Adorned concrete hollow bricks in the region of N-E Mazovia
3. Jakub Fidor
Ekologiczne osiedla w Polsce – tendencje i perspektywy
Ecological housing estates in Poland – tenders and perspectives
4. Karolina Ogrodnik
Wielokryterialna analiza zrównoważonego rozwoju miast na prawach powiatu w województwie podlaskim
Multi-criteria analysis of the sustainable development of regional and subregional cities in podlaskie voivodeship