Numer (34) 4/2017

Streszczenie
Abstracts
1. Julianna Cieciuch, Paweł Gołębiewski, Jarosław Szewczyk
Budownictwo z odpadów ceramicznych na Białostocczyźnie Część 1. Budynki ze stłuczonych dachówek w Czarnej Wsi Kościelnej
Buildings made of ceramic waste in the region of Białystok Part 1. Waste tile-made buildings in Czarna Wieś Kościelna
2. Anna Mastalerz
Oblicza transformacji obiektów przemysłowych w kontekście rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego – na przykładach zespołów pofabrycznych z regionu łódzkiego
Different sides of postindustrial objects’ transformation in the context of revitalization and cultural heritage – using examples of post-industrial complexes from the region of Łódź
3. Tomasz Matusewicz, Bartosz Kaźmierczak, Dominika Pazder
Sztuka w przestrzeni miasta jako środek kreacji i aktywizacji społecznej przestrzeni publicznych miasta na przykładzie studialnym Poznania
Art in city space as a means of creation and social activation of social public space in the city illustrated with a study example of Poznań
4. Adam Nadolny
Przestrzeń architektoniczna w adaptacjach filmowych prozy Jarosława Iwaszkiewicza w drugiej połowie xx wieku
Architectural space in film adaptations of Jarosław Iwaszkiewicz literary Works in the Polish feature films of the second half of the 20th centur
5. Sławomir Wojtkiewicz
Złoty podział przestrzeni – unizm, a forma przestrzenna. Systemy projektowania według Katarzyny Kobro
The golden ratio of space – unism and spatial form. Design systems according to Katarzyna Kobro

Wykaz recenzentów rocznika 2017