Numer (6) 4/2010

Streszczenie
Abstracts
1. Шоджаи Али
Особенности развития городов ирана в условиях глобальной урбанизации
The specificity of Iran cities’ development in conditions of global urbanization
2. Aleksander Asanowicz
Geneza metodologii projektowania
Genesis of design methodology
3. Radosław Barek
Przekształcenia przestrzenno-architektoniczne w obszarze starego portu rzecznego w Poznaniu
Spatial and architectural transformation at old river port area in Poznan
4. Rafał Blazy
Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego na wartości środowiska kulturowego regionu (spójność polityki przestrzennej z planami różnego szczebla)
Influence of spatial plans on values of regional cultural environment
5. Jakub Błachut
Wpływ obszarów specjalnych stref ekonomicznych na rozwój gmin
Influence of Special Economic Zones on gminas’ development
6. Ирина А. Иодо, Д. В. Лагутенок
Центры небольших городов Беларуси: традиции и новаторство развития
Central spaces of Belarusian boroughs: tradition and innovation of urban development
7. Agata Kozikowska
Forma a konstrukcja mebli. Meble o konstrukcji wspornikowej
Form and structure of furniture. Cantilever furniture
8. Agata Kozikowska
Forma a konstrukcja mebli. Meble o konstrukcji belkowej oraz ramowej
Form and structure of furniture. Beam and frame furniture