Numer (1) 1/2009

 

Streszczenie
Abstracts
1. Aleksander Asanowicz
Metody wspomagania projektowania architektury mieszkaniowej – od metod systemowych
Methods supporting the design of houses – from systematic approach to shape grammar
2. Konrad Dobrowolski
Transformacje w architekturze mieszkaniowej
Transformations of a One-Family Apartment
3. Dariusz Wł. Gaweł
Z badań nad rolą społecznego budownictwa czynszowego w kształtowaniu środowiska zamieszkania w Polsce
The Role of Social Housing in Creating Habitable Environment in Poland
4. Ryszard Hajdamowicz
Zmartwychwstała modernistyczna „mieszkaniówka” wizytówką dzisiejszego miasta
Resurrected Modernistic Residential Houses as a Showpiece Development in Contemporary City
5. Beata Juchniewicz
Architektura ekoczasu
Architecture of Ecotime
6. Monika Magdziak
Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Housing for Elderly People in the USA
7. Wojciech Niebrzydowski
Brutalizm w architekturze – geneza kierunku
Brutalism in Architecture – the Origin of Style
8. Irena Niedźwiecka-Filipiak
Problematyka zachowania tradycyjnego wizerunku wsi opolskiej
Aspects of Preservation the Traditional Village Image in the Region of Opole
9. Армен С. Сардаров
Эстетика и архитектурное наследие
Aesthetics and Architectural Heritage
10. Magdalena Sulima
Miejsca swoje i miejsca obce w przestrzeni domowej w wierzeniach religijnych
Familiar and Unfamiliar Places at Home’s Space in Reliogious Beliefs
11. Justyna Sylwestrzak
Porównanie kierunków kształtowania środowiska mieszkaniowego w Warszawie i Kopenhadze
Comparison of housing environment formation strategies in Warsaw and Copenhagen
12. Jarosław Szewczyk
Budownictwo z gliny w dawnej polskiej literaturze technicznej
Clay building as referenced in old polish technical literature
13. Hanka Zaniewska, Maria Thiel
Mieszkaniowe obszary problemowe w Polsce – identyfikacja cech architektoniczno-przestrzennych
Problematic housing areas in Poland – identification of architectural-spatial features