Numer (12) 2/2012

Streszczenie
Abstracts
1. Tomasz Dziubecki
Nowożytne fasady kościelne typu albertiańskiego
Modern „Albertian type” church façades
2. Beata Komar
Analiza historyczna rozwoju osiedli mieszkaniowych: Grünau w Lipsku i im. Tysiąclecia w Katowicach na tle wzorcowych koncepcji mieszkalnictwa XX wieku
Historical analysis od development of housing eastes: Grünau in Leipzig and Millennium in Katowice in connection with the blackgound odf the 20th century standard concept of housing
3. Jarosław Szewczyk
Nietypowe materiały budowlane – glina, gnój i domieszki – w świetle dawnego polskiego piśmiennictwa Cz. 3. piece, kity i ceramika budowlana
Non-standard building materials, such as clay, dung and admixtures, in old polish literature part 3. stoves, cements and building ceramics
4. Jarosław Szewczyk
Wpływ czynników fiskalnych na tradycyjne formy architektoniczno-budowlane Na przykładzie podlaskich urządzeń piecowo-kominowych
Taxes-determined architecture, studied on the examples of vernacular stove systems in the Podlasie region, north-eastern Poland
5. Jadwiga C. Żarnowiecka
Indywidualne zapotrzebowanie na przestrzeń – strefa snu
Individual need for the space – zone of sleep