Numer (15) 1/2013

 

Streszczenie
Abstracts
1. Michał Chodorowski
Śródmieście Białegostoku w ogólnym planie urbanistycznym autorstwa I.F. Tłoczka i St. Zielińskiego – 1948 r.
Downtown of Bialystok in general urban plan by I.F. Tloczek and St. Zielinski – 1948
2. Andrzej Dudziński
Rozwój architektury szkół publicznych Nowego Jorku w pierwszej dekadzie XXI wieku
Development of public school architecture in New York in the first decade of the 21st Century
3. Tomasz Dziubecki
Rezydencja w Radzyniu Podlaskim jako miejsce kształtujące wyobraźnię architektoniczną Stanisława Kostki Potockiego. Przyczynek do źródeł architektury klasycyzmu w Polsce
The palace in Radzyn Podlaski as location creating architectural imagination of Stanislaw Kostka Potocki. Contribution to the origins of the architecture of Classicism in Poland
4. Anna P. Gawlikowska
From semantics to semiotics. Communication of architecture
5. Krystyna Januszkiewicz
O komputerach, programach, algorytmach i architekturze
On computers, software, algorithms and architecture
6. Agata Kozikowska
Forma a konstrukcja mebli. Meble o konstrukcji płyt zginanych jednokierunkowo
Form and structure of furniture. Furniture as plates in cylindrical bending