Numer (16) 2/2013

Streszczenie
Abstracts
1. Eulalia Domanowska
Z głową w chmurach. projekty artystyczne Thorstena Goldberga na tle niektórych aspektów sztuki w przestrzeni publicznej
Free-standing. Thorsten Goldberg’s art projects in the context of some aspects of art in public space
2. Karolina Ogrodnik
Ochrona dziedzictwa kulturowego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Protection of cultural heritage in the local land-use plan
3. Zenon Rychter
Projektowanie morfologii minimalnie sztywnych szkieletów szachownicowych
Morphology design of minimally rigid chessboard frames
4. Zenon Rychter
Wpływ kształtu wieżowców na jakość konstrukcji
Tall building shape effect on structural efficiency
5. Janusz A. Włodarczyk
Prywatne i Publiczne, albo Własne i Wspólne, czyli dlaczego żyjemy w takiej architekturze, w jakiej żyjemy?
The Private and the Public or Own and Common. Why we live in architecture just such as it is?
6. Jadwiga C. Żarnowiecka
Domy nasze – tożsamość
Our Houses – identity