Numer (7) 1/2011

Streszczenie
Abstracts
1. Michał Chodorowski
Gospodarka innowacyjna a przestrzeń miasta informacyjnego – na przykładzie science district „IT city of Katrinebjerg” w Aarhus.
Knowledge economy and space of informational city – the example of science district „IT city of Katrinebjerg” in Aarhus
2. Jerzy Grygorczuk
Corpus Philogelos
3. Wojciech Niebrzydowski
Rola i znaczenie faktury materiału w architekturze brutalistycznej
Role and meaning of texture in brutalist architecture
4. Tatiana Misijuk
Ikona w mediach a ikona sakralna. Jedno polęcie a dwie odmienne rzeczywistości
Icon in mass media and sacred icon. One term adn two diffrent meanings
5. Elena Nitijewska
Особенности развития сельских поселений Беларуси с ценным историко-культурным наследием (на примере поселка Щорсы)
Features of rural settlements development with valuable historical past (on an settlement Shchorsy example)
6. Elżbieta Szot-Radziszewska
Zabytkowe wiatraki Kielecczyzny. Translokacja, naprawa i uruchomienie drewnianego wiatraka kozłowego
Historic wind mills in the Kielce Region. Relocation, repair and restart of a wooden post mill
7. Janusz A. Włodarczyk
Przejrzystość architektury
Clarity of architecture