Numer (11) 1/2012

Streszczenie
Abstracts
1. Michał Chodorowski
Obraz miasta Białegostoku po II wojnie światowej jako punkt wyjściowy do analizy przekształceń przestrzennych w okresie powojennym na podstawie „Inwentaryzacji stanu zagospodarowania miasta Białegostoku – 1948 r.”
Image of the city of Bialystok after World War II as starting point for the anylysis of spatial transformations in the postwar period based on the ‘Inventory of the development of city of bialystok – 1948’
2. Piotr Łodziński
Kontynuacja regionalnej tradycji w jednorodzinnej architekturze mieszkaniowej jako jeden z warunków ładu przestrzeni
Continuity of regional tradition in detached housing architecture as one of conditions of spatial order
3. Aleksandra Mazanik
Барьеры на пути создания безбарьерной среды
Barriers on the way towards the creation of the barrier-free environment
4. Jarosław Szewczyk
Nietypowe materiały budowlane – glina, gnój i domieszki – w świetle dawnego polskiego piśmiennictwa Cz. 2. Stropy, sufity i dachy
Non-standard building materials, such as clay, dung and admixtures, in old polish literature Part 2. Ceilings and roofs
5. Janusz A. Włodarczyk
Kondycja architektury naszej współczesności: primum; secundum; czyżby też i tertium datur?
The condition of the contemporary Polish architecture
6. Witold Czarnecki
Recenzje: Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Architektura krajobrazu miasta
Reviews: Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Architecture of Urban Landscape